May 13, 2014

C Dilinde Sıralama Algoritmaları

 

 

 

/* Ahmet GÜREL
Süleyman Demirel University Yazılım Kulübü | Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Demirel University| Computer Engineering
www.gurelahmet.com| www.eternusyazilim.com
ahmet5794@gmail.com | ahmetgurel.yazilim@gmail.com */

#include 
#include 
#include 

//---- BUBBLE SORT ALGORITMASI ----//
void bubble(int array[],int size)
{
  int i,j,temp;
  for(i=1;i<size;i++)
  {
    for(j=0;j<size-i;j++)
    {
      if(array[j]>array[j+1])
      {
        temp=array[j+1];
        array[j+1]=array[j];
        array[j]=temp;
      }  
    }    
  }
  
  
  for(i=0;i<size;i++)
    printf("%d ",array[i]);
}


//---- SELECTION SORT ALGORITMASI ----//
void selection(int array[],int size)
{
  int i,j,temp,min;
  
  for(i=0;i<size-1;i++)
  {
    min=i;
    for(j=i+1;j<size;j++)
    {    
      if(array[j]<array[min])
        min=j;
    }  
    temp=array[i];
    array[i]=array[min];
    array[min]=temp;
  }
  
  for(i=0;i<size;i++)
    printf("%d ",array[i]);  
}

//---- INSERTION SORT ALGORITMASI ----//
void insertion(int array[],int size)
{
  
  int i,j,temp;
  
  for(i=0;i<size;i++)
  {
    for(j=0;j<i+1;j++)
    {
      if(array[j]>array[i])
      {
        temp=array[i];
        array[i]=array[j];
        array[j]=temp;
      }
    }    
  }
  
  for(i=0;i<size;i++)
    printf("%d ",array[i]);  
}int main(int argc, char *argv[]) {
  int dizi[]={9,4,6,2,8,1};
  
  bubble(dizi,6);
  puts("");
  selection(dizi,6);
  puts("");
  insertion(dizi,6);
  getch();
  return 0;
}


</code></pre>